www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ปรับแบบ

(1/1)

ชาลี:
โดนสรรพากรสั่งให้ปรับแบบภงด50โดยบวกลับค่าใช้จ่ายจะต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่ด้วยหรือไม่

เหินฟ้า:
เสียครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม