www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ระบบควมคุมภายใน

(1/1)

บุ๋ม:
อยากให้ช่วยแนะนำ การวางระบบางเดินเอกสาร  การควบคุมภายใน เอกสารรับจ่าย  ซื้อขาย

ตะวัน:
ลองอ่านดูตามลิงค์ค่ะhttp://www.avaccount.com/wb/show.php?No=482&c=act

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม