www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ระยะเวลาการจ่ายเงินปันผล

(1/1)

rabbit:
อยากรบกวนถามเกี่ยวกับระยะเวลาการจ่ายเงินปันผลค่ะ คือ ในปี 48 บริษัทได้ประชุมว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลในปี 49 แต่ณ ปัจจุบันยังไม่ได้มีการจ่ายเลย  แล้วกรรมการก็ต้องการเลื่อนการจ่ายออกไปจะสามารถทำได้รึเปล่าคะ  เพราะกรรมการต้องการนำเงินไปใช้ในเรื่องอื่นก่อน  จะต้องทำยังไงบ้างคะเพื่อให้ถูกต้อง ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ  (ปล. ขอคำตอบจากผู้รู้เร็วๆ  ได้มั้ยคะเพราะกรรมการต้องการทราบด่วนค่ะ)

ตะวัน:
ก็ตั้งเงินปันผลค้างจ่ายไว้ก่อนก็ได้ค่ะ ไม่มีปัญหา

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม