www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทกรณีมีหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ

(1/1)

pinete:
ข้อบังค้บเดิมเขียนไว้ว่ามี

เดิมกำหนดไว้หุ้นสามัญ 49000

หุ้นบุริมสิทธิ                51000

ถ้าบริษัทต้องการเพิ่มทุนจะต้องจดเปลี่ยนแปลงข้อบังคับหรือไม่ เช่นต้องการเพิ่มทุนโดยออกหุ้นใหม่

ตะวัน:
คงไม่ต้องเปลี่ยนแปลงข้อบังคับหรอกค่ะ เพียงแต่เปลี่บนแปลง บอจ. 5 ก็คงพอแล้วล่ะ รอคุณน้อง a-man มา confirm ค่ะ

อ้วน:
จะเปลี่ยนข้อบังคับในกรณีที่ได้มีการเปลี่ยน***ส่วนจากเดิมที่กำหนดไว้  เช่น  เดิมกำหนด***ส่วนไว้หุ้นสามัญ 49000  หุ้นบุริมสิทธิ 51000  ต่อมาได้เพิ่มทุนโดยไม่ทำให้***ส่วนเปลี่ยนแปลงไปจากข้อบังคับ  ก็ไม่ต้องแก้ไขข้อบังคับครับ  แต่หากการเพิ่มทุนไปทำให้***ส่วนในข้อบังคับเปลี่ยนแปลง  ก็จะต้องแก้ไขข้อบังคับก่อนเพิ่มทุนครับ

and:
อยากได้ตัวอย่าง บอจ.4 ในรูปแบบการเพิมหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิค่ะ รบกวนหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม