www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่านำมัน

(1/1)

น้อย:
ถ้าเราบันทึกค่านำมันของ รถกระบะรวม vat เป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่อย่างไร

บริษัทจดทะเบียน vat

a-man:
ดูข้อ 6. ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เช่า เช่าซื้อ หรือรับโอนรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฏหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือการับบริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฏหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต " ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย แต่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ "จะเห็นได้ว่า  เมื่อเป็นรถกระบะ  ก็มีสิทธิ์ขอคืนภาษาซื้อ  จึงไม่สามารถรวม vat ไปเป็นค่าใช้จ่ายได้นะ  แต่ถ้ามีสิทธิ์ขอ vat คืนแล้วไม่ขอคืน  ก็ถือว่าเป็นภาษีต้องห้ามจ๊ะhttp://www.avaccount.com/wb/show.php?No=538&c=act

สุภา:
กรณีเช่ารถบรรทุกมาเพื่อขนดินมาถมที่ เนื่องจากบริษัทรับจ้างถมที่  และได้ออกใบกำกับภาษีค่าจ้างถมที่ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นรายละเอียดค่าจ้างถมดิน (มีสัญญาจ้างถมดิน)  ดังนั้น อยากทราบว่าจะสามารถนำบิลนำมันที่เติมน้ำมันรถบรรทุกที่ขนดินมาเพื่อถมที่ดังกล่าวได้หรือไม่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม