www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การคิดค่าเสื่อมคอมพิวเตอร์

(1/1)

Chan:
อยากทราบว่าการคิดค่าเสื่อมคอมพิวเตอร์คิดที่ 20% หรือ 40% คะช่วยแนะนำด้วยคะ

a-man:
ส่วนตัวหัก 20%  แต่อยากจะหักได้มากกว่านั้นก็ได้นะ  ลองอ่านกระทู้นี้ดูจ๊ะhttp://www.avaccount.com/wb/show.php?No=1529&c=act

Chan:
คุณ a-man คะ ถ้าเข้าไปอ่านก็หมายความว่า ถ้าซื้อคอมพิวเตอร์ เดือน Nov ก็คือ

Nov และ Dec หัก ได้ 40 % ส่วน มค.-ธค หัก ได้ 30 % อีก 2 ปี ความเข้าใจถูกต้องมั้ยคะ

007:
ซื้อคอมฯมา 100,000 วันที่ 1 พ.ย. 49ค่าเสื่อมราคาแบ่งเป็นดังนี้

- ส่วนที่ 1 ในวันที่ 1 พ.ย. 49 คือวันที่ได้ทรัพย์สิน  ให้ตัดเป็นค่าเสื่อม 40% คือ 40,000.-

- ส่วนที่ 2 คือที่เหลือ 60,000.- ให้ตัด 3 ปี ดังนั้นค่าเสื่อมปี 49 ยังคงเหลืออีก 2 เดือน ก็ให้นำ 60,000.- หาร 3 ปี หาร 365 วัน แล้วคูณด้วย 61 วันครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม