www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การจ่ายเงินปันผลให้หุ้นบุริมสิทธิ์-คุณอ้วน และ คุณ007 ช่วยด้วยคะ

(1/1)

Chan:
บริษัทมีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลให้หุ้นบุริมสิทธิ์ ซึ่งข้อบังคับของบริษัทระบุว่าให้จ่ายร้อยละ 12 ของเงินปันผล ไม่ทราบว่าถ้าบริษัทจ่าย มากกว่าร้อยละ 12 ได้หรือไม่จะผิดกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทหรือไม่ และถ้าต้องการเปลี่ยนข้อบังคับของบริษัททำได้หรือไม่

007:
ต้องดูที่เงื่อนไขตอนออกหุ้นนะครับ ว่ามีสิทธิร่วมรับหรือไม่ ในกรณีที่หุ้นสามัญได้รับเงินปันผลสูงกว่าอ้วน:
บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท  ดังนั้นไม่สามารถจ่ายเงินปันผลเกินกว่าที่กำหนดไว้ได้ครับ  แต่ถ้าข้อบังคับของบริษัทไม่ได้กำหนดว่าในหนึ่งปีจะจ่ายเงินปันผลได้กี่ครั้ง  ก็เป็นหนึ่งในทางออกที่บางปีจะจ่ายเงินปันผลมากกว่าหนึ่งครั้งก็ได้ครับ  แต่ต้องจ่ายร้อยละ 12 ของเงินปันผลให้หุ้นบุริมสิทธิ์   ส่วนที่ถามว่าข้อบังคับของบริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้หรือไม่  คำตอบคือ  สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ครับ

Chan:
ขอบคุณมากๆ คะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม