www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่านำมันดีเซล

(1/1)

จอย:
ค่านำมันดีเซล  สำหรับ เติม Tank Generator

สามารถเครม vat ได้หรือไม่

007:
ได้สิครับ  ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง ถึงจะขอคืน vat ไม่ได้นะครับจอย:
ถ้าซื้อนำมันมาเติมรถกระบะ เครม vat ได้หรือไม่

007:
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับรถกระบะที่ใช้เพื่อกิจการของเราสามารถเคลม vat ได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม