www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าเบี้ยประกันชีวิต

(1/1)

เด็กดอย:
ค่าเบี้ยประกันชีวิต ทำเมื่อวันที่ 1 มี.ค 49 สามารถหักค่าลดหย่อนได้เลยหรือไม่ และ จะต้องได้ข้อมูลเฉพาะค่าเบี้ยประกันใช่ไหม ต้องมีหลักฐานอะไรแนบไว้ให้สรรพากรตรวจ และหักได้เท่าไหร่

2. ค่าประกันสุขภาพหักค่าลดหย่อนได้หรือไม่

3.ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ซื้อบ้านสามารถหักได้ 50000 ใช่ไหม

town:
เป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าลดหย่อน  การหักลดหย่อน หมายถึง รายการต่างๆ ที่กฎหมายได้กำหนดให้หักได้เพิ่มขึ้นหลังจากได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีก่อนนำเงินได้ที่เหลือซึ่งเรียกว่าเงินได้สุทธิไปคำนวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ลองศึกษาดูครับ

http://www.rd.go.th/publish/557.0.html

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม