www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เครดิตเงินปันผล

(1/1)

tawa:
กรณีบริษัทซึ่งมีผู้ถือหุ้นอยู่ในครอบครัวเดียวกัน เช่นเป็นสามี ภรรยา บริษัทฯประกอบการมีกำไรมาโดยตลอดเป็นเหตุให้มีกำไรสะสม จึงได้ประกาศจ่ายเงินปันผล แต่ในความเป็นจริงกำไรสะสมที่เหลืออยู่เป็นเพียงจำนวนเงินไม่มีเงินจริง จึงลงบัญชีว่าบริษัทฯมีเงินให้กรรมการกู้ยืม โดยทำบันทีกกู้ยืมผู้ให้กู้และผู้กู้เป็นคนเดียวกัน เมื่อมีการชำระเงินกู้จึงมาจ่ายเงินปันผลไม่มีการจ่ายจริงหากนำเครติดเงินปันผล ยื่นขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สรรพากรผ่านให้หรือไม่ เพราะไม่มีการจ่ายเงินปันผลจริงไม่เหมือนกับบริษัทฯท่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

007:
ไม่มีปัญหาครับ ขอให้ตอนจ่ายเงินปันผล หัก ณ ที่จ่ายให้ถูกต้องก็แล้วกัน

town:
เห็นด้วยกับคุณ 007  คร๊าบ  แต่ให้ระวังในเรื่องของงบการเงินนะครับ  เพราะนโยบายของท่านสรร  ในช่วงนี้ต้องทำเป้าคร๊าบ  โดยจะนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ  ทำอย่างไรได้ นายสั่งลุย..ขอรับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม