www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

งบต้นทุนผลิต

(1/1)

อันอัน:
ใครมีตัวอย่างเกี่ยวกับการปิดงบต้นทุนผลิต

ตลอดจนถึงงบดุลบ้าง จะไปสัมภาษณ์งานเกี่ยวกับ

กิจการอุตสาหกรรม แต่ประสบการณ์มีแต่ กิจการซื้อมา-ขายไปเท่านั้น ช่วยหน่อยนะค่ะ

ตะวัน:
ดูในหนังสือการบัญชีการเงิน 1+2 ก็มีนะ

town:
YES ... I SEE  ตำราเกี่ยวกับต้นทุนผลิตมีเยอะครับ

007:
http://www.avaccount.com/wb/account_update521.htm

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม