www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อย่ากทราบระบบและระเบียบบัญชีของมูลนิธิคะ

(1/1)

katay:
เนื่องจากดิฉันทำงานอยู่มูลนิธิ และมีปัญหาเกี่ยวกับการเบิกการจ่ายเงินมากดิฉันดิฉันจะต้องศึกษาได้จากใหนได้บ้างคะ หรือว่าใครมีความรู้เรื่องนี้ช่วยบอกหน่อยนะคะปวดหัวมากๆคะ(โดยเฉพาะบิลที่นำมาเคลียร์บางบิลก็ไม่มีชื่อร้านค้าและบิลค่าอาหารเยอะมากๆ)ขอบคุณมากคะ

007:
ผมคิดว่าเป็นเรื่องของนโยบายการเบิกจ่ายของมูลนิธิและการให้ความสำคัญกับความครบถ้วนของเอกสารนะครับ

town:
วิชาการบัญชีที่เป็นเรื่องเฉพาะสำหรับมูลนิธิ  ผมก็ยังไม่เคยเจอครับ  แต่หลักการบันทึกบัญชี  คงไม่แตกต่างกันครับ  ดังนั้นให้เน้นในเรื่องของความครบถ้วนและความสมบูรณ์ของเอกสารเป็นสำคัญ  และให้อิงวิธีการเบิกจ่ายตามนโยบายของมูลนิธิเป็นลำดับต่อไป  เพราะโดยส่วนใหญ่แล้ว  เอกสารและหลักฐานในการบันทึกบัญชีของทางสมาคมจะไม่ค่อยมีหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเข้าไปตรวจสอบ  จึงอาจเป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริตขึ้นได้  ผมคงกล่าวได้แค่ว่า  เป็นเรื่องของ "สำนึก"  ล้วนๆ ครับ

Tony:
การบัญชีสำหรับมูลนิธิ องค์กรที่ไม่มุ่งกำไร หาอ่านได้จากหนังสือของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ ละเอียดดี

Candy:
ดิฉัน เพิ่งได้ทำบัญชีมูลนิธิ ไม่ค่อยรู้กฎระเบียบเหมือนกัน มีคำถามว่า

1.มูลนิธิ สามารถจ้างจัดทำผลิตภัณฑ์ แล้วนำมาขายเพื่อหารายได้เข้ามูลนิธิได้ไหมคะ ถ้าได้ ถามต่อ

2.มูลนิธิ จะต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มไหมคะ เพื่อเสียภาษีขาย (เมื่อมีการขาย) และขอคืนภาษีซื้อ (เมื่อมีการซื้อ หรือจัดจ้างผลิตภัณฑ์)

3.แล้วถ้าสิ้นปี มูลนิธิมีรายได้มากกว่าต้นทุน (จากสินค้าที่ขาย) มูลนิธิ จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไหมคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม