www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขายสินค้าลดราคาสิ้นปีจะออกใบกำกับภาษีอย่างไร

(1/1)

นุ่น:
บริษัทฯ ขายสินค้าลดราคาสิ้นปี  โดยการขายปลีกให้กับบุคคลทั่วไป  จะออกใบกำกับภาษีและลงชื่อผู้ซื้ออย่างไร

007:
การออกใบกำกับภาษี ถ้าไม่ทราบชื่อลูกค้า ให้ระบุว่า เงินสด ก็ได้

town:
ถ้าไม่ใช่การออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ  ส่วนที่เป็นชื่อผู้ซื้อจะระบุว่า  " เงินสด "  ไม่ได้นะครับ  ดังนั้นถ้าเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูป  ในส่วนที่เป็นชื่อที่อยู่ผู้ซื้อ  ให้ระบุชื่อและที่อยู่ในครบถ้วน  ส่วนชื่อที่อยู่ของผู้ซื้อจะถูกต้องหรือมีตัวตนหรือไม่  ก็ไม่ใช่หน้าที่ของผู้ขายที่จะต้องไปพิสูจน์ครับ

ผู้อ่าน งง:
ตกลง ออกเงินสดได้หรือไม่ได้อ่ะค่ะ

อ้วน:
ถ้าเป็นการออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป  ในช่องที่อยู่ผู้ซื้อ  ไม่สามารถระบุคำว่า " เงินสด "  ครับ  แต่หากเป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อ  สามารถระบุคำว่า "เงินสด" ได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม