www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การให้ยืมทรัพย์สินพร้อมขายสินค้า

(1/1)

ณรงค์ชัย:
รบกวนขอเรียนสอบถามผู้รู้ครับ บริษัทฯที่ผมทำงานอยู่นั้นกำลังจะมีแผนส่งเสริมการขายใหม่ โดยจะมีการขายสินค้าและให้ยืมสินทรัพย์ที่ใช้กับสินค้านั้นไปด้วยครับ โดยมีการบวกค่าสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการซ่อมแซมต่างๆ ในระยะเวลาสัญญา 3 ปี ลงไปกับค่าสินค้าเรียบร้อยแล้วครับ(แต่ถ้าไม่ต้องการยืมสินทรัพย์ ก็จะเป็นราคาตลาดตามเดิมครับ) โดยในระยะเวลาสัญญา 3 ปี กรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่ให้ยืมยังเป็นของเราและลูกค้าจะต้องสั่งสินค้าตามจำนวนกิโลขั้นต่ำทุกเดือนด้วยครับ แต่ถ้าเลย 3 ปีไปแล้วนั้น และลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขการสั่งซื้อทุกประการ สินทรัพย์ดังกล่าวก็จะให้ลูกค้าไปถือเป็นการขอบคุณและจูงใจด้วยครับ แต่ทั้งนี้ถ้าในช่วงระยะเวลา 3 ปีนั้นลูกค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญา และทำให้ต้องยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด ลูกค้าก็จะต้องเสียค่าปรับให้แก่เรา และเราก็ยกสินทรัพย์ที่ให้ยืมกลับมาครับรบกวนสอบถามดังนี้ครับ1. การออกใบกำกับภาษีครับ คือผมเคยทราบว่าการให้ยืมทรัพย์สินโดยไม่คิดมูลค่าถือเป็นการให้บริการอย่างหนึ่ง เจ้าพนักงานมีสิทธิประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มได้ครับ แต่ในกรณีของผมนั้น คือมีการคิดค่าสินค้าและบวกค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ลงไปครับ โดยที่ไม่คิดเอากำไรจากสินทรัพย์ เป็นการเอากำไรจากสินค้ามากกว่าครับ  แต่ไม่ได้แยกราคาออกจากกัน และยื่นภาษีจากยอดรวมกันนะครับ  เพราะถือเป็นการจูงใจทางการตลาดครับ ถ้าเป็นเช่นนี้ ผมควรลงในใบกำกับภาษีอย่างไรดีครับ ที่ไม่เกิดการเสี่ยงต่อการประเมินเพิ่มของเจ้าพนักงานอีกครับ2. ผมควรมองกรณีนี้ เป็นการเช่าซื้อสินค้าหรือไม่ครับ เพราะว่าหลัง 3 ปี ถ้าลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการ สินทรัพย์จะถูกโอนไปเป็นของลูกค้าเพื่อเป็นการจูงใจครับ ถ้าใช่ การลงใบกำกับภาษีควรทำอย่างไรดีครับและถ้าเป็นการเช่าซื้อคล้ายการผ่อนชำระสินทรัพย์หรือไม่ครับ และผมควรบวกส่วนเพิ่มของเครื่องเข้าไปนิดหน่อยหรือไม่ครับ เพราะถือเป็นการขายเครื่องมิได้ให้ยืมเครื่องรบกวนผู้รู้ช่วยตอบด้วยครับ 

ณรงค์ชัย:
ข้อมูลเพิ่มเติมครับ

คือเมื่อลูกค้าตกลงทำสัญญา 3 ปีดังกล่าว ในสัญญาจะมีการระบุครับว่าค่าสินค้าที่จ่ายได้รวมค่าบริการซ่อมแซมและอะไหล่สินทรัพย์ในกรณีที่มีปัญหาไว้แล้วครับ และบริษัทฯ มีราคาตลาดสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการยืมสินทรัพย์อย่างชัดเจนเป็นมาตรฐานครับ เช่นนี้ การลงในใบกำกับภาษีรวมเป็นราคาเดียวกันกับสินค้านั้น ถ้ามีสัญญาประกอบดังข้างต้นนั้น จะเสี่ยงต่อการถูกเจ้าพนักงานประเมินเนื่องจากอาจมองได้ว่าไม่มีข้อความแสดงการได้รับผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่ให้ยืมไปอย่างชัดเจนหรือไม่ครับขอบคุณครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม