www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หัก ณ.ที่จ่าย

(1/2) > >>

ลิ้ม:
บริษัทได้จ้างคนงานและมีการหัก 3% แต่เป็นการหักแทน อยากทราบว่าวิธีไหนถูกต้องที่สุด

1 หักภาษีแต่ทางบริษัทรับภาระ  ส่วนรับภาระลงบัญชีบวกกลับ หรือ

2 ออกภาษีให้ตลอดโดยทำวิธี ค่าบริการ x 3 /97 ข้อนี้สงสัยว่าถ้าเราออกให้เวลาที่ออกใบหักเราจะต้องติ๊กตรงช่อง "ออกให้ตลอดไป" ใช่ไหม และในแบบก็ต้องลงตรงเงื่อนไขว่า ข้อ 2  ทีนี้เวลาที่เราออกแทนคนงานโดยที่คนงานไม่รู้หรอกว่าเราได้ยื่นภาษีไว้ เขาจะเป็นอะไรไหมกลัวเขาจะเดือดร้อน (ใบหักไม่ได้ส่ง) อ้ออย่าลืมบอกด้วยนะคะว่าควรทำข้อไหน (มีบัตรประชาชนแนบ)

007:
1.กรณีที่บริษัทเป็นผู้ออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้

dr. ค่าแรง       100

dr. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย   3  (ถือว่าเป็นค่าใช้จ่าย และไม่ต้องบวกกลับทางภาษี)

cr. เงินสด/ธนาคาร     100

cr. ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง  32. ไม่ว่าจะคำนวณหักนอกหรือหักใน ยังไงก็ต้องหัก  ซึ่งเมื่อหักแล้วควรจะส่งหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายให้กับคนงานเพื่อยื่นภาษีสิ้นปีให้ถูกต้องต่อไปนะครับ (ตอบเอาใจสรรพากรนะ)

อย่างนี้ต้องวางแผนภาษีดีๆนะครับ

ลิ้ม:
ข้อ 1 เดบิตภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปกติจะอยู่ในหมวด ท/ส ใช่ไหม แล้วถ้าลงเป็นค่าใช้จ่ายจะใช้ชื่อว่าอะไรจ๊ะ2 ตกลงว่าต้องติ๊กไหมนี่ เพราะหักน่ะหักอยู่แล้ว ยังไงท่านสรรได้อยู่แล้ว

ดาว:
ที่อยู่ในหมวดสินทรัพย์ เรียกว่า ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายใช่มั้ยคะ (ในกรณีที่เราให้บริการแล้วลูกค้าหักภาษีเราไว้เพื่อนำส่ง)

อ้วน:
1.  การที่บริษัทออกภาษีให้  น่าจะเป็นทางเลิอกที่ได้ประโยชน์สูงสุดครับ โดยติ๊กว่าเป็นการออกภาษีให้ตลอดไป  เมื่อกิจการมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายนำส่ง  ก็ทำให้ทางสรรพากรมีข้อมูลของผู้มีเงินได้คนนั้น  ดังนั้นหากมีการตรวจสอบแล้วพบว่าผู้มีเงินได้ไม่ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือยื่นไม่ครบถ้วน  ก็จะถูกสรรพากรประเมินภาษีย้อนหลังครับ  ( จึงควรแจ้งให้เจ้าตัวทราบว่าทางกิจการได้มีการยื่นหักนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายไว้ )2.  ให้ดูก่อนครับว่าจะมองทางด้านใครเป็นที่ตั้ง  เช่น  หากมองกิจการเป็นที่ตั้ง

2.1  เมื่อกิจการมีรายได้  หากถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย  ก็จะบันทึกเป็นสินทรัพย์  โดยใช้ชื่อบัญชีว่า  ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

2.2  แต่หากกิจการมีการจ่ายเงิน  แล้วต้องมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อนำส่ง  ก็จะบันทึกเป็นหนี้สิน  โดยใช้ชื่อบัญชีว่า  ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม