www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สินค้าที่จะซื้อไม่มีบิล แต่เกิดค่าใช้จ่ายจริงทำอย่างไรดี

(1/1)

งงงวย:
ถ้าต้องเสนอขายสินค้าที่หาบิลไม่ได้ หรือถ้าได้ก็แพงกว่า ในทางบัญชีมีทางแก้ไขได้อย่างไร หรือควรทำในรูปแบบร้านจะแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

town:
1.  ทางแก้ที่ถูกต้องควรซื้อกับทางร้านที่สามารถออกหลักฐานได้ถูกต้อง2.  แต่หากซื้อไปแล้ว  ก็จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดย

2.1  ซื้อบิลจากร้านอื่นในจำนวนและราคาที่เท่ากัน  มีทั้งความเสี่ยงที่จะเจอะใบกำกับภาษีปลอมและยังต้องเสียเงินซื้อบิลใบกำกับเพิ่ม

2.2  หาบุคคลมารับว่ามีการขายสินค้าให้กับทางเรา  ซึ่งมีข้อจำกัดในเรื่องของ  ชนิดของสินค้าและจำนวนมูลค่าของสินค้า  เพราะหากเป็นจำนวนที่มาก  ความน่าเชื่อถือก็จะลดน้อยลง  รวมถึงการจ่ายชำระเงินก็จะทำได้ไม่เนียนครับ3.  บันทึกบัญชีว่ามีการซื้อ  แต่ในทางภาษีให้บวกกลับซื้อดังกล่าว  ทั้งๆ ที่เรามีการซื้อจริง  แต่เอกสารไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีเอกสารประกอบรายการ  จึงทำให้เสมือนไม่มีต้นทุน  ดังนั้นขายได้เท่าไหร่ก็กำไรเท่านั้นครับ4.  ส่วนที่ว่าของสินค้าล๊อตนี้ที่ไม่มีบิลซื้อ  จะขายในนามของบุคคลธรรมดาก็เป็นอีกทางออกที่ดี  เพราะบุคคลสามารถหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้  โดยไม่ต้องพิสูจน์เอกสารค่าใช้จ่ายครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม