www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การทำบัญชีธุรกิจประกันภัย

(1/1)

แอม:
ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจเฉพาะหรือไม่ค๊ะ และมีข้อกฎหมายใดควบคุมอยู่บ้างค๊ะ

007:
เป็นธุรกิจเฉพาะครับ เนื่องจากมีรายการค้าที่ไม่ปกติทั่วไปกิจการต้องดำเนินงานภายใต้ข้อบังคับและเงื่อนไขของกรมการประกันภัยครับ

ฝน:
หลักสูตรเริ่มต้นอาชีพฟรีแลนซ์ทางด้านคอมพิวเตอร์กับโปรแกรม Wise Insure

หลักการและเหตุผล

            ในสภาพเศรษฐกิจเช่นนี้ หลายๆ ท่านคงกำลังมองหาอาชีพเสริมที่จะช่วยเพิ่มรายได้ และลงทุนไม่สูงมาก โดยอาชีพฟรีแลนซ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมเมอร์, นักออกแบบเวปไซท์ หรือผู้ดูแลระบบ จะเป็นคำตอบที่หลายๆ คนเลือก และเริ่มต้นด้วยการไปสมัครเรียนหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ที่ตนเองสนใจ จนเมื่อเรียนจบแล้วจึงได้พบว่าสิ่งที่ยากอีกอย่างหนึ่งก็คือโอกาสในการหางานจริงๆ มาทำเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และรายได้ให้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้  หลักสูตรนี้จึงได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมสามารถสร้างโอกาสนั้นด้วยตัวเอง เรียกได้ว่า สอนให้ท่านรู้จักวิธีการเลี้ยงปลา การจับปลา พร้อมทั้งมีปลาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้อีกด้วย

อ. กฤษณะ ขวัญแพ

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก

http://www.wisethailand.com/training/coursedetail.asp?CourseID=31D6F21574A94E34B443135AD65ED1E6 หรือ www.wisethailand.comหรือโทรสอบถามได้ที่ 0-2932-5257 , 0-2539-5446 e-mail pr@wisethailand.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม