www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เอกสารออกเป็นชุด

(1/1)

melon:
ออกเอกสารใบกำกับภาษี ใบเสร็จ ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ด้วยกระดาษต่อเนื่อง4ชั้นแบบมี copy ในตัว โดยใช้เครื่องพิมพ์ Dot Matrix
แต่ไม่ได้ออกเอกสารทั้งหมด(ใบกำกับภาษี ใบเสร็จ ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ )พร้อมกัน  ถือว่าเป็น "เอกสารออกเป็นชุด" หรือไม่คะ

ขอบคุณค่ะ ;D

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม