www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รายงานการประชุม

(1/1)

โบราณ:
อยากทราบว่าการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ เช่นค่าน้ำมัน ของกรรมการ แต่รถไม่เป็นของบริษัท อยากทราบว่าถ้าจะใช้ค่าใช้จ่ายตัวนี้ได้หรือไม่ ที่ทราบมา คือได้ และ ถ้าใช้ได้ ก็ต้องมีรายงานการประชุมเกี่ยวกับวาระระเบียบของบริษัท จึงอยากขอตัวอย่างหรือแนวทางในการเขียนรายงานการประชุมด้วยคะ รบกวนด้วยนะคะ

a-man:
ไม่ต้องทำเป็นรายงานการประชุมครับ  แต่ให้กำหนดเป็นระเบียบของบริษัทนะจ๊ะ  แล้วลองอ่านกระทู้นี้ดู

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=2593&c=act

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม