www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีซื้อขอคืนไม่ได้มีค่าอะไรบ้างครับ

(1/2) > >>

anusorn:
ประกอบกิจการขาย สารเคมี,ปุ๋ย

ไฟ:
1.ภาษีซื้อท่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ

2.ภาษีซี้อเกิดจากการจ่ายเพื่อการรับรอง

3.ภาษีซี้อซี่งออกโดยผู้ไม่มีสิทธิออกใบกำกับภาษี

4.ภาษีซี้อซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการแต่สาระสำคัญของใบกำกับภาษีไม่ถุกต้อง

a-man:
ดูตามมาตรา 82/5 ภาษีซื้อในกรณีดังต่อไปนี้ ไม่ให้นำมาหักในการคำนวณภาษีนะจ๊ะ

http://www.rd.go.th/publish/5206.0.html#mata82_5

แป๋ม:
ตั้งภาษีซื้อรอนำส่งไว้ตอนสิ้นปี แต่ลืมนำไปใช้ (ครบกำหนดแล้ว) ในทางบัญชีต้องทำการปรับปรุงบัญชีแบบไหนคะ

จ๊ะ:
เป็นค่าสวัสดิการพนักงาน(ค่ากาแฟ น้ำตาล ครีม กระดาษชำระ)สามารถนำมาเป็นภาษีซื้อขอคืนได้หรือไม่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม