www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การวิเคราะห์งบการเงิน

(1/1)

แตน:
วิเคาระห์งบการเงินของบริษัท

007:
แหม คำถามกว้างจังเปรียบเทียบกับปีก่อนเลยครับ  หรือเปรียบเทียบกับคู่แข่งก็ได้ แล้วค่อยวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง  RATIO ก็ใช้ได้นะครับnupremai:
ช่วยวิเคราะห์งบการเงินของ บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด มหาชน ให้หน่อยได้ไหม๊ค่ะ อยากบอกว่าด่วนมาก วิเคราะห์แล้วช่วยส่งให้ตาม mail นี้นะค่ะ aalour@hotmail.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม