www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้าง , การเฉลี่ยภาษีซื้อ

(1/1)

ปูลม:
มีเรื่องจะรบกวนปรึกษาตามนี้ค่ะ

บริษัทประกอบธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างโดย บริษัทก็ได้จดVAT ตามปกติ

บริษัทมีรายได้ดังนี้

1.1รายได้ค่ารับเหมาก่อสร้าง

1.2รายได้ค่าเช่า

1.3รายได้ค่ารักษาความปลอดภัย (ค่าน้ำ-ไฟ จากบ้านที่ได้ก่อสร้างไปแล้ว)

ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วขอสอบถามว่า

1.รายได้ค่าน้ำ ตามข้อ 1.3 ข้างต้น จริง ๆ แล้วจะต้องเฉลี่ยภาษีซื้อด้วยหรือไม่ (ค่าน้ำประปาทางบริษัทได้จ่ายจากมิเตอร์ใหญ่ไปแล้ว แล้วมาเรียกเก็บจากคนในหมู่บ้านอีกทีหนึ่ง และได้มีการออกใบกำกับภาษีให้ พร้อมกับยื่นในภพ.30 ทุกเดือน) ซึ่งปัจจุบันไม่ได้มีการก่อสร้างใด ๆ แต่ไม่ได้หยุดประกอบกิจการนะคะ ยังคงมีใบกำกับภาษีซื้อ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมันยานพาหนะ  เครื่องเขียน เป็นต้น2.ปัจจุบันได้ไปเจอเอกสารที่เกี่ยวกับการวางท่อประปาเข้าไปยังบ้านในหมู่บ้าน ตั้งแต่กลางปี 2547  พบว่า ยังคงตั้งค้างไว้ในบัญชี สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง (อยู่หมวดทรัพย์สิน) ซึ่งการว่างท่อประปาในครั้งนี้ได้ทำขึ้นมาเป็นสัญญาว่าจ้างบุคคลอื่นเข้ามาดำเนินการให้ ในสัญญาระบุเป็น 3 งวด แต่ไม่พบว่างวด 3 ได้จ่ายไปเมื่อไร หรือไปลงไว้ในบัญชีใด  ถ้าเป็นอย่างนี้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วจะต้องมีการคำนวณค่าเสื่อมราคา ตั้งแต่ บ้านพร้อมขาย ซึ่งที่ตรงที่วางท่อประปาก็ถือเป็นทรัพย์สินส่วนกลาง เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ไม่ทราบว่าตั้งแต่เมื่อไร เพราะผ่านมานานแล้ว (สมมุติให้เป็น 1 ม.ค. 2548)

2.1ถ้าหากจะคิดค่าเสื่อมราคา จะให้เอา ค่าจ้างวางท่อประปาเฉพาะงวดที่ 1-2 มาคำนวณได้    หรือไม่

2.2หากนำมาคำนวณแล้ว ค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นในปี 2548 ที่จะมาบันทึกบัญชีในปี 2549จะต้อง บวกกลับทางภาษีใช่หรือไม่

ขอบคุณค่ะ

007:
1. ไม่ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อครับ ถ้ารายจ่ายนั้นสามารถระบุได้ว่าเป็นของรายได้ที่เสียภาษีขาย ซึ่งกรณีนี้น่าจะระบุได้นะครับ  2.1 ต้องตรวจสอบว่างวดสุดท้าย(งวด 3) ได้จ่ายและหักภาษีไว้ถูกต้องแล้วหรือยัง ถ้ายังก็ต้องทำให้ถูกต้องก่อน จะนำเฉพาะงวด 1-2 มาบันทึกบัญชีและคิดค่าเสื่อมราคาไม่ได้ เนื่องจากว่าขัดแย้งกับสัญญาครับ2.2 ตามหลักแล้ว ค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นในปีก่อนๆ ก็ต้องปรับกับกำไรสะสม  (แต่เราสามารถทำหลักฐานรายงานการประชุมระบุว่าสินทรัพย์นั้นพร้อมใช้งาน เมื่อไหร่ก็ได้ แต่ต้องให้ดูสมเหตุสมผลนะ  ผมคิดว่าไม่ซีเรียสหรอก) 

ปูลม:
จากคำตอบที่ 2.1 ในงวดที่ 3 ไม่ทราบเหมือนกันว่าจ่ายไปเมื่อไร เพราะเอกสารมันนานมาแล้วพอสมควร และก้อไม่ได้เป็นคนทำเอง มุลค่าที่ต้องจ่ายตามสัญญา 570,000 แต่ในงวด 3 มูลค่า 100,000 บาท

คำตอบที่ 2.2 ถ้าเราเอาค่าเสื่อมราคาที่ต้องคิดสำหรับปีที่ผ่านมามาลงในบัญชีปี 2549 ในชื่อบัญชีรายจ่ายต้องห้าม แล้วพอตอนกรอกภงด. 50 ก็เอาไปบวกกลับทางภาษีเลยไม่ได้หรือค่ะ

ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ

nuk:
รับทำบิลใบเสร็จเกี่ยวกับงานก่อสร้างทุกชนิด

nuk:
รับทำบิลใบเสร็จเกี่ยวกับงานก่อสร้างทุกชนิด

ติดต่อ

prommade23@gmail.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม