www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ควรออกใบกำกับภาษีอย่างไร

(1/1)

นก:
กิจการให้บริการขายอะไหล่และซ่อมรถยกด้วย ถ้าขายอะไหล่จะออกใบกำกับภาษีทันที ส่วนบริการเท่าที่ทราบควรออกใบกำกับภาษีเมื่อได้รับเงินในส่วนการซ่อมรถยกนี้งง ๆ คือ

1.ถ้ากิจการไปซ่อมให้ลูกค้าโดยตรงจะออกใบกำกับภาษีเป็นค่าอะไหล่และค่าบริการแยกรายการชัดเจนเพราะต้องตัดสต็อคอะไหล่2. ในกรณีที่เรารับจ้างบริษัท เอ ไปซ่อมให้บริษัท บี เพราะเราเป็น sub contact   โดยจะเก็บเงินค่าแรงที่บริษัท เอ ส่วนอะไหล่บางทีก็เก็บจากลูกค้า(บริษัท บี) บางทีก็เก็บจากบริษัทเอ  ซึ่งกิจการจะพิมพ์ใบแจ้งหนี้สรุปยอดค่าบริการเก็บจากบริษัทเอ ตอนสิ้นเดือน  ส่วนค่าอะไหล่ไม่ว่าจะเก็บจากบริษัทเอ หรือ บริษัท บี ก็จะออกใบกำกับภาษีไปเก็บต่างหาก

  อยากทราบว่าทำแบบนี้ถูกต้องหรือไม่

007:
ไม่ถูกครับ  การที่เรารับซ่อมพร้อมขายอะไหล่  ถือว่าเป็นบริการครับ  จะไม่แยกว่าเป็นการขายอะไหล่ส่วนหนึ่ง และบริการซ่อมส่วนหนึ่ง  ดังนั้นจุดรับผิดภาษีมูลค่าเพิ่มจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับเงิน และจะต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่าย 3% ทั้งจำนวนนะครับ  คุณอ้วน คุณตะวัน และท่านอื่นๆ ช่วยออกความเห็นเพิ่มหน่อยนะคร๊าบ...

อ้วน:
ครับก็เห็นด้วยกับคุณ 007  เพราะงานรับซ่อมถือเป็นการให้บริการ  ส่วนอะไหล่ที่ทางผู้ให้บริการเป็นผู้จัดหามานั้นก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการ  เนื่องจากโดยปกติทางลูกค้าจะไม่ทราบว่าอะไรเสียหาย  จึงเป็นการยากที่ลูกค้าจะเป็นผู้จัดหาอะไหล่เอง  ดังนั้นแนวข้อหารือของทางกรมสรรพากร  จึงถือว่ารายรับที่ได้จากการให้บริการ ไม่ว่าจะคิดค่าบริการซ่อมเป็นการเหมาหรือแยกค่าบริการเป็นค่าบริการซ่อมและค่าอะไหล่ การประกอบกิจการดังกล่าวถือเป็นการให้บริการรับจ้างซ่อมทั้งหมด หากผู้จ่ายเงินได้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ผู้จ่ายมี

หน้าที่หักภาษีเงินได้ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0 ของเงินได้ที่จ่ายดูข้อหารือเหล่านี้เพิ่มเติมครับ

http://www.rd.go.th/publish/23027.0.htmlhttp://www.rd.go.th/publish/25352.0.htmlhttp://www.rd.go.th/publish/32689.0.html

เต่า:
ผมเปิดร้านซ่อมพร้อมจำหน่ายอะไหล่ออกVAT 7% ยังหาแบบฟอร์มเกี่ยวกับรายการอะไหล่ยังไม่ได้เลยช่วยแนะนำให้ด้วยนะครับไม่อยากมีปัญหาต่อสรรพากร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม