www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าเช่าและค่าบริการ

(1/2) > >>

พุทรา:
บริษัทให้เช่าคลังสินค้าโดยเรียกเก็บค่าเช่าคลังสินค้าส่วนหนึ่งและให้บริการอำนวยความสะดวกอีกส่วนหนึ่ง โดยมีข้อตกลงในสัญญาทั้งค่าเช่าและค่าบริการ ในส่วนของค่าเช่าไม่ได้ออกใบกำกับภาษีเพราะเข้าใจว่าได้รับยกเว้นการเสียภาษีแต่ค่าบริการมีการออกใบกำกับภาษี   ในส่วนของผู้ประกอบการก็คิดว่าคิดทั้งค่าเช่าและค่าบริการ  สรรพากรจะคิดอย่างไร หรือว่าผู้ประกอบการมีแง่คิดอย่างไรบ้าง

พุทรา:
เกิดปัญหาอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องค่าเช่าไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กับการให้เช่าพร้อมบริการต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะสรรพากรแต่ละคนก็ตีโจทย์ไม่เหมือนกัน ผู้เสียภาษีไม่ได้ความยุติธรรมเลย

ตะวัน:
การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เป็นเงินได้ตาม ม.40(5) ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับค่าบริการไม่เข้าข่ายได้รับการยกเว้น ถ้าเงินได้ค่าบริการ เกิน 1.8 ล้านก็ต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มทันที

007:
ถูกต้องครับคุณตะวัน (คิดถึงจัง)โดยปกติการให้เช่าคลังสินค้านั้น ก็ต้องคิดค่าใช้จ่ายเป็น 2 ส่วนคือ ค่าเช่าและค่าบริการ กล่าวคือ ค่าเช่าคือค่าให้ใช้สถานที่ และค่าบริการคือค่าไฟ ค่ายาม ค่าส่วนกลางอื่น ค่าบริหารงาน และจิปาถะ ครับ ดังนั้นในสัญญาควรแยกให้ชัดและแจ้งรายละเอียดให้ชัดแจน

ตะวัน:
งานยุ่ง เลยไม่ค่อยได้เข้ามาค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม