www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การลงรายการขายต่างประเทศใช้วันที่ใด

(1/3) > >>

แมว:
1. การทำรายงานขายต่างประเทศใช้วันที่ใด เดิมบริษัทใช้วันที่ shipment date เนื่องจากเห็นว่าของออกจากท่าเรือวันนั้น แต่สรรพากร บอกว่า ต้องลงรายงานขายตามวันที่ชำระอากรขาออก ตาม ป.132 / 2548 ดังนั้น ถ้าต้องปรับตามที่สรรพากรแจ้งนั้น ทางบริษัทมีประเด็นดังนี้1.1. เนื่องจากทำธุรกิจสิ่งทอ การทำสินค้าเพื่อส่งขายนั้น ขายเป็นกิโลกรัม ทุกครั้ง โรงงานก็ไม่สามารถผลิตได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการจะต้องมีผลต่าง ซึ่งทางบริษัทต้องเดินพิธีการก่อน โดยทำ invoiceเพื่อยื่นพิธีการ และเมื่อมีการเอาของออกไปจริง ๆ จะสลักหลังในใบขนว่าส่งออกเท่าไร1.2 ของนั้น บางครั้งออกไปจากโรงงาน หลังวันที่ชำระอากรขาออก บริษัท จะตัด stock ออกจากโรงงาน ตามวันที่ของออก1.3. บางครั้งชำระอากร วันที่ 29/10 แต่ shipment date คือ  1/11/49 ของออกจากโรงงาน30/10 บางครั้ง ก็ออก 1/11 เกิดความแตกต่างของข้อมูลตอนสิ้นเดือน ขายคือ ในเดือน แต่ตัดstock ข้ามเดือน2. จากข้อ 1 นั้น ทำให้บริษัทเกิดความยุ่งยากตอนสิ้นเดือน หรือ แม้แต่ในเดือน ก็เจอปัญหาเช่นกัน บาง invoice ห่างกัน 1 อาทิตย์ ก็เคยมีค่ะ3. เรียนปรึกษาว่า บริษัทควรทำงานกันอย่างไรดี เพราะสินค้านั้น บางครั้งเกิดผลิตไม่ทันตามกำหนด จึงไม่สามารถระบุนำหนักที่แน่นอนได้ ปัจจุบัน ต้องออก invoice 2 ครั้ง3.1 ออก invoice ครั้งแรก ตอนทำเรื่องเดินพิธีการกับกรมศุลกากร3.2 ออก invoce ปริมาณเท่ากับจำนวนในใบขนสินค้าขาออกหลังจากมีการสลักหลังใบขนแล้ว เพื่อส่งให้ทางบัญชีบันทึกขาย เก็บเงินจากลูกค้าบริษัทควรทำอย่างไรดีค่ะขอบคุณค่ะ

town:
จากข้อมูลที่ให้มา  ผมขอถามเพิ่มเติมครับว่า  กรณีที่ชำระอากร วันที่ 29/10 ไปก่อน  แต่ shipment date คือ 1/11/49 ของออกจากโรงงาน30/10 บางครั้งก็ออก 1/11  แล้วมีจำนวนผลต่างเกิดขึ้น  สมมติว่า

ก.  ในกรณีที่ผลต่างมากกว่าที่ชำระอากรขาออก  จะต้องดำเนินการอย่างไรกับทางกรมศุลกากร  แล้วต้องชำระภาษีเพิ่มหรือไม่อย่างไร  ( ถ้าต้องชำระเพิ่มจะต้องชำระในวันที่เท่าใด  และจะมีเอกสารอะไรจากทางกรมศุลกากรครับ )

ข.  แล้วในกรณีที่ผลจ่างน้อยกว่าที่ชำระอากรขาออก  จะต้องดำเนินการอย่างไรกับทางกรมศุลกากร  แล้วต้องได้รับคืนค่าภาษีหรือไม่อย่างไร  ( ถ้าได้รับภาษีคืน  จะได้รับคืนในวันที่เท่าใด  และจะมีเอกสารอะไรจากทางกรมศุลกากรครับ )

007:
คุณแมวครับ  ช่วยตอบคุณ town ด้วยครับเรื่องนี้น่าสนใจ  มั่กๆ

ผมรอคุณ town สรุปผลอยู่เหมือนกันนะ  

แมว:
กำลังเช็คข้อมูลค่ะ เพราะว่าไม่ทราบเช่นกันค่ะ รอหน่อยน่ะ

Grape:
*อยากช่วยเพื่อจะได้เป็นแนวทางไม่มากก็น้อย*  ทางบริษัทก็ส่งออกสินค้าขายต่างประเทศและ  เป็นประเภทโรงงานเหมือนกันกะคุณแมว  แต่สินค้าไม่เหมือนกัน

1. วันที่ลงรายการขายลง shipment date ตามสรรพากรบอกถูกต้องแล้วคะ2. ถ้าผลิตสินค้าไม่ทันตาม Order ของลูกค้า สมมติลูกค้าสั่ง  100 กิโลกรัม  แต่ทำเสร็จเพียง 60  กิโลกรัมก็ส่งออกและตัด stock ในวันเดียวกันเลย  ส่วนที่ยังค้างอยู่  40  กิโลกรัม  เสร็จเมื่อไรก็ค่อยส่งตามทีหลัง ไม่เห็น คุณแมวจะได้ไม่ปวดหัวเรื่องส่งของแบบพิธีการทั้งจำนวนทั้งหมดที่จะส่ง  และสต็อกที่จะส่งบัญชี  สรรพากรก็ไม่ปวดหัว  เวลาขอคืนภาษีจะได้ง่าย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม