www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อีกทีสำหรับธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน

(1/1)

คุณโบ:
1.หากเราลงบัญชีตอนซื้อน้ำมันดังนี้ถูกหรือผิดค่ะ

Dr.น้ำมันเบนซินออกเทน 91          xxxxx

     น้ำมันดีเซล                           xxxxx

    ค่าขนส่ง                                   xxx

    ภาษีซื้อ                                  xxxx

Cr.เงินฝากกระแสรายวัน-ธ.xxxxx            xxxxxxx

2. ขายลูกค้าเครดิตลงบัญชีแบบนี้ถูกหรือผิดค่ะ

Dr.ลูกหนี้การค้า-ร้าน A                  xxxxx

     ลูกหนี้การค้า-ร้าน V                 xxxxx

     ลูกหนี้บัตรเครดิตการ์ด              xxxxx

     ลูกหนี้อื่นๆ                              xxxx

     เงินขาด(เกิน)หน้าลาน               xxxx

Cr.ขายน้ำมันดีเซล                           xxxxx

     ขายน้ำมันเบนซิน91                     xxxxx

     ขายน้ำมันเบนซิน95                     xxxxx

     ขายน้ำมันแก็สโซฮอลล์                xxxxx

     ขายน้ำมันหล่อลื่น                          xxxx

      ภาษีขาย                                     xxxx

007:
ถูกครับ ถ้ารายการแรก จะแยกบัญชีซื้อแต่ละประเภทน้ำมัน ก็ไม่มีปัญหาครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม