www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เปลี่ยนแปลงที่อยู่

(1/1)

เหินฟ้า:
จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัทจะต้องแจ้งย้ายกับกระทรวงและสรรพากร อย่างไร แจ้งที่ไหนก่อน เงื่อนไขเวลาเป็นอย่างไร รวมถึงค่าปรับด้วยครับ

อ้วน:
1. ถ้าอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องดำเนินการด้านสรรพากรก่อนไม่น้อยกว่า 15 วันแล้วจึงค่อยไปแจ้งดำเนินการย้ายกับทางกระทรวงพาณิชย์ครับ เพราะตามกฏหมายมาตรา 85/8 กำหนดว่าผู้ประกอบการจดทะเบียนใดประสงค์จะย้ายสถานประกอบการ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้นแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สถานที่ที่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ก่อนวันย้ายสถานประกอบการไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็ป

http://www.rd.go.th/publish/5208.0.html#mata85_8

เอกสารที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

http://www.rd.go.th/publish/7053.0.html2. นับถัดไปอีก 15 วันหลังจากแจ้งย้ายกับทางสรรพากรแล้ว ก็ให้ดำเนินการแจ้งย้ายกับทางกระทรวงพาณิชย์ โดยเตรียมเอกสารและหลักฐานให้พร้อม ก็สามารถไปยื่นและขอคัดหนังสือรับรองฉบับที่มีการย้ายที่อยู่ออกมาได้เลยครับ ถ้าผู้มีอำนาจไปเซ็นต์เอกสารต่อหน้าเจ้าหน้าที่เองก็ไม่ต้องมีการเซ็นต์รับรองจากทางทนายความครับ และหากเป็นการย้ายที่ตั้งคนละจังหวัด ก็จะต้องมีการจัดทำรายงานการประชุมบริษัทด้วยครับ ดูตัวอย่างรายงานการประชุมได้ที่กระทู้ที่ 00406

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=406&c=actส่วนเอกสารอื่นที่ต้องจัดเตรียมในการแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมบริษัทกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ดูที่ประเภทการจดทะเบียน ข้อ 8.แก้ไขเพิ่มเติมบริษัท

http://www.dbd.go.th/thai/register/detail5_b.phtml3. ส่วนการขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองฉบับที่ย้ายที่อยู่ใหม่แล้วไปด้วย และสามารถยื่นได้ที่สรรพากรพื้นที่ใหม่ที่ย้ายไปอยู่ที่ครับส่วนบทกำหนดโทษในทางภาษีมูลค่าเพิ่มศึกษาได้ตั้งแต่มาตรา 90 ถึงมาตรา 90/5  ครับ

http://www.rd.go.th/publish/5209.0.html#mata90

เหินฟ้า:
ขอบคุณมากครับคุณอ้วน

นิด:
เปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท ต้องไปติดต่อกับ สำนักงานเขตในพื่นที่เดิมเพื่อทำการย้ายออกด้วยหรือ

หนังสือพิมพ์ ข้อมูลกฎหมายธุรกิจ:
www.databusinesslaw.com

ยินดีต้อนรับสู่เวบไซต์

หนังสือพิมพ์ข้อมูลกฎหมายธุรกิจ

หนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ให้บริการลง โฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้น , ประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องและปฏิบัติตามข้อกำหนดของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ในราคาประหยัด รวดเร็ว เที่ยงตรง ถูกต้องตามกฎหมายลงโฆษณา ประกาศ ได้ทุกวัน

ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์อัตราค่าบริการลงประกาศหนังสือพิมพ์ >>> พิมพ์สีทุกหน้า

(ราคารวม Vat 7% = 214 บาท) ต่อ 1 ประกาศ (ข้อความไม่เกินกระดาษ A4 1 แผ่น)

พร้อมบริการจัดส่งหนังสือพิมพ์และใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

รายละเอียดการให้บริการรับลงประกาศโฆษณาและประกาศทางกฎหมายต่างๆ

• เชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี   • เชิญประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญประจำปี

• เพิ่มทุน ลดทุนจดทะเบียนบริษัท   • กรรมการเข้า-ออก

• เลิกบริษัท   • ชำระบัญชี

• เปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท   • ประกาศจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

• งบดุล   • ไถ่ถอน,จำนอง

• บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์   • บริษัทประกันภัย, บริษัท จำกัด (มหาชน)

• ประกาศให้ลูกค้ามารับสินค้าที่ซ่อม   • ย้ายสำนักงาน

• แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ระเบียบของบริษัท   • เปลี่ยนตราประทับ

• เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ   • ประกาศจ่ายเงินปันผล

• หนังสือบังคับจำนอง   • หนังสือแจ้งให้ชำระหนี้

• ประกาศขายทอดตลาดหุ้นของลูกหนี้   • ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ลูกหนี้จำนำ

• ประกาศขอตั้งผู้จัดการมรดก   • ประกาศขอตั้งผู้อนุบาล, ผู้พิทักษ์

• ประกาศตามคำสั่งศาล   • ประกาศอื่นๆ

**ได้รับอนุญาตจดแจ้งการพิมพ์ หนังสือพิมพ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย**

ll*หนังสือพิมพ์ข้อมูลกฎหมายธุรกิจ*ll

สสช 108/2554

ISSN 2229-0923ติดต่อสอบถามรายละเอียดการลงโฆษณา

HOT LINE : 089-212-4220 , 080-266-7590

Mobile Phone : 089-989-8868

Office / Fax : 02-956-5335

Fax (auto) : 02-250-5399

Website : www.databusinesslaw.com

Email : databusinesslaw@hotmail.com , thamgroup@hotmail.comรับลงโฆษณา ประกาศในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่น ให้กับหน่วย

งานราชการ มูลนิธิ องค์กรต่างๆ และบริษัทเอกชนทั่วไป

ลงประกาศและโฆษณาได้ทุกวัน ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

ข่าวเที่ยงตรง สื่อสร้างสรรค์ ถูกกฎหมาย บริการประทับใจ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม