www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เงินสดคงเหลือสิ้นงวด

(1/1)

เอเอ:
เมื่อถึงสิ้นงวด 31 ธค.49 บริษัทฯ ควรมีเงินสดในมือ

คงเหลือเท่าไหร่ ถ้าหากยอดรายได้ทั้งปี 2000 พันล้านบาท

007:
ขึ้นอยู่กับว่าเป็นธุรกิจอะไรครับ และมีการขายเงินสดในวันสิ้นงวดมากน้อยเพียงใด และนโยบายการนำเงินฝากธนาคารเป็นอย่างไร ทุกวันหรือไม่ ถ้านำเงินฝากธนาคารทุกวันตอนเช้าวันรุ่งขึ้น เงินสดคงเหลือในมือ ณ 31 ธันวาคม 2549 น่าจะเป็นยอดขายของวันที่ 30 (ธนาคารปิด) และวันที่ 31 รวมกัน

007:
ธนาคารปิด วันที่ 31

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม