www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าธรรมเนียม

(1/1)

หน่อย:
ค่าธรรมเนียมในอนุญาตแบบ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ ณ ตอนนี้ก่อสร้าง โรงแรม

007:
ได้ครับ ใบอนุญาตแบบ ถือว่าเป็นต้นทุนการก่อสร้างโรงแรมครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม