www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขอความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีสถานีบริการน้ำมันหน่อยนะค่ะ

(1/1)

คุณโบ:
1.ซื้อน้ำมันจาก ปตท.จะลงบัญชีอย่างไร

2.ขายน้ำมันให้ลูกค้าทั่วไปจะลงบัญชีอย่างไร

3.ขายน้ำมันให้ลูกค้าเครดิตจะลงบัญชีอย่างไร

4.การขายน้ำมันจะตัดสต็อกเมื่อไหร่

5.หากมีการขายน้ำมันหล่อลื่นจะลงบัญชีแยกชนิดน้ำมันหรือรวมเป็นขายหล่อลื่นดีค่ะ

007:
1.ซื้อน้ำมันจาก ปตท.

dr.ซื้อ  

dr.ภาษีซื้อ

cr.เจ้าหนี้-ปตท.2.ขายน้ำมันให้ลูกค้าทั่วไป

dr.เงินสด/ลูกหนี้

cr.ภาษีขาย

cr.ขาย3.ขายน้ำมันให้ลูกค้าเครดิต

dr.ลูกหนี้บัตรเครดิต

cr.ภาษีขาย

cr.ขาย

( เมื่อธนาคารเก็บเงินได้ตามบัตรเครดิตจะโอนเงินให้เราพร้อมหักค่าธรรมเนียม )

4.การขายน้ำมันไม่ต้องตัดสต็อค เนื่องจากโปรแกรมที่หัวจ่ายจะตัดให้อัตโนมัติ เพียงแต่แค่นับ(ดิ่ง)น้ำมันทุกเช้า

5.หากมีการขายน้ำมันหล่อลื่นควรลงบัญชีแยกชนิดน้ำมันตามปกติสถานบริการน้ำมันจะสามารถพิมพ์รายงานการขายประจำเดือนได้ โดยแยกแต่ละประเภทน้ำมัน และแยกตามการเก็บเงิน  

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม