www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บัญชีค้าของเก่า

<< < (3/3)

อร:
อยากสอบถามเรื่องอัตราการเสียภาษีการค้าของเก่าประเภทรถยนต์

คือว่าการจดทะเบียนการเสียภาษีที่สรรพกรกับการจดทะเบียนการเสียภาษีที่ อบต. ต่างกันไหมค่ะ

เพราะตอนนี้จดทะเบียนการเสียภาษีที่สรรพกรต้องเสียภาษีปีละ 3,500 แต่บางคนจดที่ อบต.เสียแค่ 50 บาท แต่ตอนนี้สรรพกรเรียกเก็บเพิ่มเป็นปีละ 7,000 ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรถึงจะเสียภาษีน้อยๆค่ะ เพราะบางคนยังเสียภาษีแค่ 50 บาท ยังไม่เคยโดยสรรพกรเรียกตรวจเลย

อร:
อีกคำถามค่ะ

อยากทราบถ้าเราทำธุรกิจส่วนตัว(รถยนต์)มีเงินลงทุนเดือนละสามแสนถึงสี่แสนบาทเราจะต้องเสียภาษี่สรรพกรปีละเท่าไร

หรือในแต่ละเดือนเรามีรายได้เท่าไร  จะต้องเสียภาษีเท่าไร

และจะทำอยากไรไม่ให้เสียภาษีเยอะ สามารถลดหย่อนภาษีได้ไหมถ้าได้ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

เล่:
ภาษีค้าของเก่า สามารถนำไปลดหย่อนได้ไหมครับ

สิทธศักดิ์:
ขอแบบตรวจร้านค้าของเก่า

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม