www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ที่หน่วยงานใหนคะ

(1/3) > >>

เอ้:
ขอบคุณคุณ a-man ที่มาให้คำตอบไว้เมื่อกระทู้ที่แล้วนะคะ ทีนี้มีเรื่องโง่ ๆ มาถามอีกแล้วค่ะ ว่า ขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ที่หน่วยงานใหนคะ

คุณจิ๊บ:
ขอที่สำนักงานกรมสรรพสามิตพื้นที่ที่คุณจำหน่าย โดยเตรียม เล่มทะเบียนบ้านบ้านที่คุณจำหน่าย สำเนาบัตรประชาชน,ทะเบียนบ้านของผู้ที่จะจำหน่าย พร้อมค่าธรรมเนียมประมาณ 61.- บาท

อภิสิทธิ์:
เราเป็นหน่วยงานเล็ก ๆที่มุ่งให้การทำเกษตร

ในบ้านเราปลอดสารพิษจริง ๆ เรามีความภูมิ

ใจจะบอกพี่น้องว่าการปลูกยาสูบ ปลอดโรคและ

ปลอดภัยสามารถทำได้ ถ้าเราช่วยกันแนะนำ

ให้โรงยาสูบส่งเสริมให้ช่วยกันลดการใช้สารพิษ

ในการจำจัดป้องกันโรค แมลง หันมาใช้อินทรีย์

แท้ ๆ  พี่น้อ้งเกษตรกรเจ้าหน้าที่ภาครัฐร่วมกันผลักดันได้แน่นอนครับ

ยินดีร่วมวงสนทนาและเปลี่ยนประสบการณ์ครับ

ปลอดภัย ประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ทำกำไรได้ดี

เราเข้าใจหลักการทำการค้าซื่อสัตย์และรักษาความลับทางการค้าย รับทำสินค้าในวงการเกษตร เช่น สารอินทรีย์ต้านเชื้อรา สารเร่งราก สารกระตุ้นการเจริญเติบโต แคลเซียมโบรอน สังกะสี ฯลฯ

เมล์มาขอรายละเอียดได้เลยครับพี่

น้อง หรือโทร 081 577 0638

จะดีแค่ไหนถ้าท่านซื้อตรงจากผู้ผลิต

ขก:
การขออนุญาตจำหน่ายสุรา และยาสูบ บางแห่งบอกว่าเคยขอเสียค่าใช้จ่าย ปีละ 100 กว่า แต่ ทำไมเราไปขอต้องเสียถึง 1690บาท จะว่าเพราะเราขายเหล้านอกด้วย ก็ไม่น่าจะใช่ เพราะว่าคนที่ไปขอ แล้วจ่ายแค่ 100 กว่าที่ร้านก็ ขายเหล้านอก งงนะคะอธิบายด้วยนะคะถ้าใครเข้าใจเรื่องการขออนุญาตทั้งหลาย กลัวถูกหลอกค่ะ เพราะว่าช่วงที่ไปขออนุญาต เวลาราชการนะคะ แต่ จนท นั่งกินส้มตำบนโต๊ะทำงานกันอยู่เลยค่ะ( ช่วง 9โมงเช้า) เลยไม่แน่ใจว่าใช่ จนท จริง รึสวมรอย

Note:
คุณ ขก ลองเข้าไปดูที่นี้นะครับ ว่าใบอนุญาตคุณเป็นประเภทไหน

http://chonburi.excise.go.th/anuyat.htmค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่            

  สินค้า ประเภทที่ ลักษณะการขาย ค่าธรรมเนียมต่อปี            

  สุรา

ประเภทที่ 1 ขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเป็นจำนวนตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป 8,250              

   ประเภทที่ 2 ขายสุราที่ทำในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งเป็นจำนวนตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป 1,650              

  ประเภทที่  3 ขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเป็นจำนวนต่ำกว่าสิบลิตร (สุราในประเทศและสุราต่างประเทศ)              

       (1)ในเขตกรุงเทพมหานครเขตเทศบาลนคร และเขตเมืองพัทยา 1,650              

       (2)ในเขตอื่นนอกจาก (1) 1,100              

  ประเภทที่  4 ขายสุราที่ทำในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งเป็นจำนวนต่ำกว่าสิบลิตร (สุราในประเทศ)              

       (1)ในเขตกรุงเทพมหานครเขตเทศบาลนคร และเขตเมืองพัทยา 110              

       (2)ในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล 55              

       (3)ในเขตสุขาภิบาล 27.50            

       (4)ในเขต อบต. 11              

   ประเภทที่ 5 ขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเป็นจำนวนต่ำกว่าสิบลิตร เพื่อดื่ม 110              

      ณ สถานที่ขายเป็นการชั่วคราวไม่เกินสิบวัน              

  ประเภทที่  6 ขายสุราที่ทำในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งเป็นจำนวนต่ำกว่าสิบลิตรเพื่อดื่ม              

      ณ สถานที่ขายเป็นการชั่วคราวไม่เกินสิบวัน              

       (1)ในเขตกรุงเทพมหานครเขตเทศบาลนคร และเขตเมืองพัทยา 55              

       (2)ในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล 27.50            

       (3)ในเขตสุขาภิบาล 13.75            

  ประเภทที่  7 ขายสุราครั้งหนึ่งเป็นจำนวนต่ำกว่าสิบลิตร เพื่อดื่มภายในสมาคมหรือสโมสร              

       (1)ขายสุราทุกชนิด 220              

       (2)ขายสุราที่ทำในราชอาณาจักร 55              

      หมายเหตุ ค่าใบอนุญาตสุรา รวมค่าธรรมเนียมและรายได้ มท.10%

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม