www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ออกแทนให้ครั้งเดียว

(1/1)

pam:
อยากทราบวิธีการบันทึกบัญชีค่ะ ค่าบริการ-จ้างทำของ 60500 จะต้องคำนวนการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ออกแทนให้ครั้งเดียวอย่างไร  และบันทึกบัญชีกรณีจ่ายเงินสดค่ะ
ขอบคุณค่ะ

dangsc:
ค่าบริการ 60500 ภาษี 3%=  1815 บริษัทออกให้กับผู้ให้บริการ จึงต้องถือเป็นรายได้ของผู้ให้บริการ
ค่าบริการ 60500+1815  = 62315 ภาษี 3% = 1869.45 เป็นภาษีที่ต้องหักจากผู้ให้บริการ และออกหนังสือรับรองการหัก ณ? ที่จ่าย ยอดเงินได้ 62315 ภาษี 1869.45
การบันทึกบัญชี
เดบิต ค่าบริการ                60500
เดบิต ค่าบริการ(ภาษีที่ออกให้)  1815
เครดิต ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย                           1869.45
เครดิต เงินฝากธนาคาร                                  60445.55

mekchay:
ผมไม่แน่ใจครับ แนะนำด้วยครับ
ภาษีออกแทน 60500?97%= 62,371.13?3%=1,871.13
62,371.13-1,871.13= 60,500 บาท
การบั นทึกบั ญชี
 เดบิต ค่าบริการ 60500
เดบิต ค่าบริการ(ภาษีที่ออกให้) 1,871.13
เครดิต ภาษีเงินได้ หั ก ณ ที่จ่าย 1,871.13
เครดิต เงินฝากธนาคาร 60500

pam:
ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม