www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

โดนประเมินภาษีโดยตัดค่าใช้จ่ายออก

(1/1)

จ๊ะเอ๋:
อยากทราบว่าถ้าค่าใช้จ่ายมีหลักฐาน (ใบกำกับภาษีซื้อ)

ถูกต้อง แต่โดนตัดออก เพราะบอกว่าต้นทุนสูงไป อยาก

ทราบว่าต้องทำอย่างไร เพราะมีการจ่ายไปจริง สรรพากร

บอกว่า ต้นทุนไม่ควรเกิน 70-75% จะมากำหนดแบบนี้ได้

อย่างไร  เพราะในการทำธุรกิจจริงแล้วมีกำไร-ขาดทุน

ไม่ใช่ทุกงานต้องกำไรหมด บางครั้งขาดทุนยังต้องทำเลย

เพราะไม่งั้นลูกน้องอดตาย  มีเงินหมุนเวียนเข้ามาบ้างก็ยัง

ดี จะทำอย่างไรดี ใครเคยเจอบ้างคะ

town:
เจอครับ  ก็ไม่ได้แตกต่างกันครับ  เพราะนโยบายของทางกระทรวงการคลังได้กำหนดเป้าการจัดเก็บภาษีไว้เพิ่มขึ้น  ซึ่งทางกรมสรรพากรเป็นหน่วยจัดหารายได้หลักของรัฐบาลไทย  จึงเป็นภาระของทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องดำเนินงานตามคำสั่งของผู้บริหาร  ถ้าไม่มีผลงานก็อยู่ลำบาก  แม้ที่ผ่านมาการทำงานของเจ้าพนักงานจะได้ปรับให้มีหลักการและวิเคราะห์ข้อมูลที่มากขึ้นแล้วก็ตาม  แต่ส่วนตัวผมก็ยังรู้สึกว่า  เป็นกลุ่มลูกค้าเดิมๆ ของสรรพากร  ส่วนที่เป็นของผู้มีอำนาจ  การเสียภาษีก็ยังมีไม่มากนัก  ผู้ประกอบการจึงรู้สึกว่า  การทำธุรกิจจริงๆ จะเป็นอย่างไรก็เป็นไป  แต่ถึงเวลาต้องมีภาษีชำระ ( ห้ามน้อยกว่าปีก่อนด้วย )   ยิ่งมีเหตุการณ์ที่ผ่านมาในเรื่องของการซื้อขายหุ้นชิน  ยิ่งเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่า  สรรพากรเป็นหน่วยงานที่ต้องสนองตัฒหาของผู้มีอำนาจทางการเมือง  ทั้งๆ ที่กฏหมายมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน  ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร  แต่ในทางปฏิบัติคนที่ใช้กฏหมายกลับไม่มีจิตสำนึกที่ถูกต้อง  เห็นแล้วก็ทำให้นึกถึงการศึกษาของไทย  ที่สอนให้แต่ท่องจำ  แต่ไม่ค่อยเน้นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ และการปลูกจิตสำนึกที่ดีงาม  ผู้ใหญ่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ในด้านวัตถุ  จนมองข้ามในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดและจิตใจตอนนี้ก็ทำใจครับ  เพราะทุกวันนี้เรากำลังต่อสู้กับระบบราชการ  ไม่ใช่ตัวราชการ  ดังนั้นไม่ว่าราชการคนนั้นจะอยู่หรือไปแล้ว  แต่ระบบยังคงอยู่  จึงเป็นอะไรที่แก้ไขยากครับ  แต่แก้ได้  เอ๊ะ..แล้วทำไมไม่แก้กันนะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม