www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อพาสเม้น

(1/1)

จอย:
แบบไหนที่เรียกว่า อพาสเม้นต์ และแบบไหนที่เรียกว่า เซอร์วิสอพาสเม้นต์

a-man:
ผมว่าไม่แตกต่างกันนะครับ  เพราะเป็นธุรกิจห้องเช่าเช่นเดียวกัน  เพียงแต่ผมมองว่า  เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์  อาจจะมีบริการที่เพิ่มเติมมากขึ้น หรืออาจจะมีจุดขายอื่นที่เพิ่มมากขึ้นกว่า  อพาร์ทเมนต์ทั่วไปครับ  เช่น  ระบบการจัดการ  ระบบการรักษาความปลอดภัย  เป็นต้น

spacc:
ผมคิดว่าแตกต่างกัน  หลายประเด็น โดยเฉพาะเรื่องVat  สรุปง่ายๆ เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ ให้นึกถึงทำธุรกิจโรงแรม

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม