www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บัญชีสาขา

(1/1)

จี:
บริษัทเช่า สถานที่เพื่อเปิดขายสินค้า อีกแห่ง อยากขอคำแนะนำในการจัดเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ และนำส่งให้กับ สำนักงานใหญ่ เพื่อบันทึกบัญชี ไม่ว่า ด้านการขาย สต๊อก รับเงิน รุปแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ การตรวจสอบกัน

a-man:
คงต้องรบกวนคุณ จี  ลองเดินดูตามร้านหนังสือ  หาหนังสือเกี่ยวกับการวางระบบบัญชีดูครับ  เพราะจะมีในเรื่องของเอกสารที่ควรมี และแบบฟอร์มต่างๆ  ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม