www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ยอดขายที่ได้รับการยกเว้น

(1/1)

ลิ้ม:
บริษัทให้บริการกับสถานทูตโดยเก็บรายได้ แต่ยกเว้นแวต ที่นี้เวลาที่เราเก็บเงินมาแล้วทางเราจะแจ้งให้สถานทูตออกเอกสารยกเว้นแวต สิ่งที่สงสัยคือ เวลาเรายื่นภพ 30 ไม่ทราบว่าเราจะต้องเอาค่าบริการที่ได้ร้บการยกเว้นแวตของสถานทูตนี้ไปกรอกรวมกับยอดขายที่ได้รับการยกเว้นปกติไหม

ขอบคุณค่ะ

town:
ต้องนำมารวมกับกับยอดขายที่ได้รับการยกเว้นทั่วไปครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม