www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขอแบบฟอร์มแจ้งปริมาณน้ำมันคงเหลือค่ะ

(1/1)

ออม:
ไม่ทราบว่าใครมีแบบแจ้งปริมาณน้ำมันคงเหลือบ้างค๊ะ และหาได้ที่ไหนบ้างค๊ะ  ขอบพระคุณมากค่ะ

007:
ไม่มีแบบฟอร์มครับแต่ข้อมูลที่สำคัญน่าจะเป็นชื่อบริษัท และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อสาขา

ชื่อรายงานสินค้าคงเหลือ

รหัสสินค้า

รายการสินค้า

ปริมาณ

ราคาต่อหน่วย

รวมจำนวนเงิน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม