www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หลักการบัญชีทั่วไปว่าด้วยการทำบัญชีทรัพย์สิน

(1/1)

มนู:
เนื่องจากไม่ได้จบสายบัญชี แต่จำต้องปฏิบัติงานอยู่กับบัญชีทรัพย์สินขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรแห่งหนึ่ง  จึงอยากขอคำแนะนำ

หนังสือในเรื่อง    1. หลักการบัญชีทั่วไปว่าด้วยการทำบัญชีทรัพย์สินที่เป็นที่ยอมรับของสรรพากร

    2. การทำบัญชีทรัพย์สินว่าด้วยเรื่องของห้องสมุด  

town:
หนังสือเล่มแรกก็เป็นหลักการบัญชีทั่วๆ ไป ที่อธิบายควบคู่ระหว่างหลักทางบัญชีและหลักทางภาษี  ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีหลักปฏิบัติที่เหมือนกันครับ  ซึ่งไม่ว่าเราจะทำงานในกิจการแบบใดก็ตามหลักการบัญชีก็ใช้ปฏิบัติเหมือนกัน  ซึ่งผมมองว่าก็เหมาะสมครับสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานบัญชีไม่ค่อยแข็งแรงครับส่วนอีกเล่มหนึ่งนั้นผมก็ไม่เคยอ่านครับ  

chiwawa:
สินทรัพย์ตามหลักการบัญชีที่รองรับกันโดยทั่วไป มีกี่ประเภท พร้อมยกตัวอย่างชื่อบัญชีแต่ละประเภท

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม