www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บริษัท ป. จงเจริญ

(1/1)

นอ:
อยากรู้ว่าเขาเสียภาษีจริงหรอเปล่า  และเขาได้จดทะเบียนถูกต้องตามกดหมายหรือเปล่าต้องเข้าไปตรวจสอบอย่างไร

อ้วน:
ลองอ่านกระทู้นี้ดูครับ

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=3897&c=actแต่ในเรื่องของภาษีนั้น  ยากที่จะขอตรวจสอบครับ  เพราะโดยปกติการจะขอคัดแบบ  จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองของแต่ละกิจการที่จะไปขอคัดข้อมูลครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม