www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บริษัทไม่มีรถกะบะ

(1/1)

สุนทร:
แต่เอารถของกรรมการมาใช้

1. ใช้ภาษีซื้อจากการเติมน้ำมันกันหรือไม่ เจ้านายอยากให้ใช้ แต่ในความเห็นไม่อยากใช้ ไม่รุ้ว่าส่วนใหญ่ใช้กันหรือไม่2.ถ้าบริษัทจ่ายค่าเช่ารถกระบะให้กรรมการ จะสามารถใช้ภาษีซื้อค่าน้ำมันได้มั้ย

อ้วน:
1.  อยู่ที่ระเบียบปฏิบัติของกิจการครับ  แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่สามารถขอคืนภาษีซื้อได้ครับ  เพราะจะต้อง

-  เป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

-  พิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการของกิจการจริงดูกระทู้เหล่านี้ประกอบครับ

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=2593&c=acthttp://www.avaccount.com/wb/show.php?No=5252.  การจะขอใช้ภาษีซื้อคงไม่ได้อยู่แค่ว่า  จ่ายค่าเช่ารถครับ  เพราะยังมีองค์ประกอบอื่นตามที่ได้อธิบายไว้แล้วในข้อ 1.  เพียงแต่การทำสัญญาเช่ารถกับทางกรรมการ  ก็จะทำให้ง่ายต่อการพิสูจน์  เพราะการครอบครองในตัวรถนั้นจะเป็นสิทธิ์ของทางผู้เช่าครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม