www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ผลการลด***ส่วนการร่วมทุน

(1/1)

ดา:
อยากทราบการบันทึกบัญชีผลกำไรขาดทุนจากการลด***ส่วนการร่วมทุน

007:
*** น่าจะพิมพ์ผิดนะ เพราะระบบจะป้องกันคำหยาบไว้

ดา:
แก้ไขค่ะ คืออยากทราบว่า กรณีที่มีการลด***ส่วนการร่วมทุนเนื่องจากมีการเพิ่มเงินลงทุนแล้วเราไม่ได้ลงทุนเพิ่ม ดังนั้น***ส่วนการร่วมทุนของเราก็จะลดลง เลยอยากทราบว่าถ้าเกิดผลกำไรขาดทุนจากการลด***ส่วน เราจะบันทึกบัญชีอย่างไรค๊ะ ขอบคุณคะ

ดา:
ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมขึ้น*** เพราะว่าเราพิมพ์คำว่า***ส่วน

007:
ลองพิมพ์แล้วเว้นวรรคแต่ละคำดูสิครับ เช่นส วั ส ดี ค รั บนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม