www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ระหว่างขนส่งกับบริการ

(1/1)

sirirat:
ให้บริการรถตู้รับส่ง จากจุด A ไปยัง จุด B โดยไปส่งตอนเช้า และ เย็นรับกลับ ถึอเป็นการขนส่งหัก1% หรือเป็นการบริการหัก 3%

(ช่วยตอบด้วยน่ะค่ะขอบคุณค่ะ)

moomoo:
1. ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 8 มาตรา 608 ได้ให้ความหมายของค่าขนส่งไว้ดังนี้

" อันว่าผู้ขนส่งภายในความหมายแห่งกฏหมายลักษณะนี้ คือบุคคลผู้รับขนส่งของ หรือคนโดยสารเพื่อบำเหน็จเป็นทางค้าปรกติของตน "ดังนั้นการขนส่งจะเป็น

1) เป็นการขนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

2) ไม่ว่าจะเป็นขนของ หรือคนโดยสาร

3) ต้องทำเป็นประจำ โดยไม่ได้มีการบริการอื่นนอกเหนือจากการขนส่ง2. ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 81 ( 1 ) ( ณ ) ได้กำหนดว่า " การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม " ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งไม่ต้อง จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และการจ่ายค่าขนส่งตั้งแต่วันที่ 15 กันยนยน 2544 เป็นต้นไป ผู้จ่ายเงินได้จะต้องหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 1% ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.104/2544 ดังนั้นค่าขนส่งตามประมวลรัษฎากรจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้

1) ต้องเป็นการขนส่งที่ทำเป็นปกติธุระ โดยไม่ได้มีการบริการอื่นนอกเหนือจากการขนส่ง และไม่ใช่ขนส่งสาธารณะ

2) ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 ( 1 ) ( ณ )

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=836&c=act

3) ผู้จ่ายเงินจะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา 1%และศึกษาเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 234 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้

http://www.rd.go.th/publish/2355.0.html3. และอย่าสับสนระหว่าง " ค่าเช่ารถ " กับ " ค่าขนส่ง " ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน ค่อนข้างมากในระหว่างการจ่ายเงินค่าเช่ารถกับการจ่ายเงินค่าขนส่ง และประเด็นที่เกิดขึ้น กับ ภาษีอากรก็แตกต่างกันด้วยคือค่าเช่ารถ

1. จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. ผู้จ่ายจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%ค่าขนส่ง

1. ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. ผู้จ่ายจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 1%ดังนั้นจะทราบได้อย่างไรว่า กรณีใดบ้างการจ่ายเงินจึงจะถือเป็นค่าเช่า กรณีใดบ้างการจ่ายเงินจะถือเป็นค่าขนส่ง ให้พิจาณาที่ " ค่าเช่ารถ " โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

ก. เป็นรายจ่ายที่กิจการจ่ายไป เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการใช้ " รถ " เช่น จ่ายค่าเช่ารถเพื่อว่าจ้างไปจังหวัดเชียงราย ในระหว่างการว่าจ้างนั้น บุคคลอื่นไม่มีสิทธิที่จะใช้รถคันดังกล่าว

ข. เป็นรายจ่ายที่กิจการจ่ายไปเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการใช้รถ โดยมีกำหนดระยะเวลา เช่น จ่ายค่าเช่ารถเพื่อว่าจ้างไปจังหวัดเชียงรายเป็นเวลา 5 วันสรุป หากเข้าหลักเกณฑ์ค่าขนส่งตามประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายเงินจะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา 1% ไม่ว่าผู้รับจะดำเนินธุรกิจในรูปของบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล และไม่จำเป็นต้องไปจดทะเบียนกับทางกรมขนส่งแต่อย่างใดครับ

wersa:
Gclub บาคาร่าออนไลน์หรือที่เรียกกันว่าคาสิโนออนไลน์

   ท่านรู้จัก gclub หรือไม

คำถามเกี่ยวกับ Gclub คืออะไร มักจะมาพร้อมกับคำถามว่า คาสิโนออนไลน์คืออะไรอยู่เสมอ ดังนั้นหากต้องการรู้ว่า Gclub
คืออะไรเราจึงต้องอธิบายว่าคาสิโนออนไลน์คืออะไรก่อน คาสิโนออนไลน์ก็คือ การเล่นการพนันผ่านทางโลกออนไลน์หรือทางเว็บไซต์ต่างๆที่เปิดให้บริการ
ในคาสิโนออนไลน์นั้นจะมีเกมการพนันมากมายหลายชนิดให้ผู้เล่นได้เลือกเล่น แต่ละเกมส์จะเป็นเกมส์ที่อยู่ในบ่อนคาสิโนของจริง
โดยเป็นเหมือนการนำเอาเกมในบ่อนคาสิโนมาให้บริการแก่ผู้เล่นได้เล่นเกมส์ผ่านทางโลกออนไลน์ ซึ่งทำให้เล่นได้สะดวกมากขึ้นกว่าการที่ต้องเดินทางไปเล่นในบ่อนคาสิโน
ผู้เล่นจะสามารถเล่นการพนันในคาสิโนออนไลน์นั้นจะต้องหาเว็บไซต์ที่ให้บริการให้ได้เสียก่อน และนี้จึงเป็นที่มาของคำถามว่า Gclub คืออะไร

ต่อไปเราก็มาดูความหมายของคำว่า Gclub กันได้สักที Gclub อ่านว่า "จีคลับ" เป็นคำศัพย์เฉพาะ เหมือนชื่อๆหนึ่ง ไม่ได้มีความหมายตายตัวอะไร
ซึ่งเป็นหนึ่งในชื่อเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการคาสิโนออนไลน์ ซึ่งได้รับความนิยมจากเหล่านักพนันที่ชื่นชอบการเล่นการพนันผ่านทางคาสิโนออนไลน์เป็นอย่างมากมาย

สามารถอ่านรายระเอียงเพิ่มได้ที่ http://www.gamble168.com/

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม