www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เรื่องยื่นแบบ ภ.ง.ด.53

(1/1)

จิ๋ว:
ปกติเรายื่นแบบ ภ.ง.ด 53 ในวันที่ 7 ของเดือน แต่เลยวันมายื่นในวันที่ 20 จะมีเงินเพิ่มหรือไม่ สงสัยค่ะ รบกวนผู้รู้ตอบหน่อยนะคะ

kkk_tiny:
มีค่ะ เงินเพิ่มคิด 1.5%ต่อเดือนจากยอดภาษีที่ต้องชำระ หากในงวดเดือนนั้นๆ ไม่เคยยื่นหน้าแบบภงด.53 เลย ต้องเสียค่าปรับหน้าแบบอีกค่ะ ถ้าเลยมาแต่ยังอยู่ภายใน 7 วันนับจากวันที่เลยมีค่าหน้าแบบ 100 ถ้าเกิน 7 วันค่าปรับ 200 ค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม