www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขอคำปรึกษาเรื่องการเปิดสำนักงานบัญชี

(1/1)

ttunicorn:
อยากทราบว่าถ้าจะเปิดสำนักงานบัญชีโดยจะรับทำบัญชีให้แก่กิจการทั่วๆไป จะเลือกเสียภาษีแบบใดดี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล

แอม:
หากเปิดเป็นนิติบุคคลจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าบุคคลธรรมดา ถ้าเป็นกิจการขนาดเล็กทำคน สองคน ควรเปิดเป็นบุคคลธรรมดา เนื่องจากนิติบุคคลจะมีความยุ่งยากมากกว่า การเสียภาษีใช้อัตราก้าวหน้าเหมือนกันทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลขนาดย่อม (SMEs)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม