www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าเสื่อมราคา

(1/2) > >>

fon:
การคิดค่าเสื่อมราคาคิดยังไงคะตั้งแต่วันที่ซื้อมา

121:
สินทรัพย์ที่ต้องการคิดค่าเสื่อมราคาเป็นสินทรัพย์ประเภทไหนคะ และธุรกิจเป็นSMEหรือไม่  และต้องการคิดค่าเสื่อมวิธีไหน เพราะมีอัตราการคิดสินทรัพย์แต่ละประเภทไม่เหมือนกัน ดูในประมวลก็ได้ค่ะ

town:
เอาราคาทุนของทรัพย์สินคูณด้วยอัตราการคิดค่าเสื่อมราคาแล้วหารด้วย  จำนวนวันตั้งแต่วันที่ซื้อจนถึงวันสิ้นงวดบัญชี  เช่น  ในวันที่  1  ตุลาคม  2549  กิจการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาในราคาทุน  30,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่มอีกจำนวน 2,100 บาท  บริษัทปิดรอบบัญชี  31 ธันวาคม 2549  วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคาจะเท่ากับ30,000 * 20% * 92/365 วัน =  1,512.33 บาท

1:
เอ..คอมพิวเตอร์คิด 3 ปีใช่ไหมคะ แล้วถ้าเป็นSME นี่หักได้ 40% วันที่ซื้อมาได้เลย

อ้วน:
ค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=1529&c=actค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=2207&c=act

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม