www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กำลังจะขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องยื่นงบสิ้นปีไม๊

(1/1)

zeiguitar:
บริษัทฯ ของดิฉันมีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านต่อปี ติดต่อกัน 3 ปี มีหนังสือจาก กรมสรรพากร ให้สามารถแจ้งสิทธิการขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้  

อยากทราบว่าสิ้นปีนี้ต้องทำงบสิ้นปีส่งด้วยหรือเปล่า กำลังจะแจ้งสิทธิขอถอนฯ ภายในเดือน พ.ย.49 นี้

ขอรบกวนเวลา ช่วยไขข้อข้องใจให้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ

007:
VAT กับ งบสิ้นปีไม่เกี่ยวข้องกันครับถึงแม้จะออกจาก VAT แล้ว แต่ยังไม่เลิกบริษัท ก็ยังต้องทำงบสิ้นปีครับ

อ้วน:
ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ก็ตามหากมีรายได้ในส่วนที่ไม่ได้รับยกเว้น vat  เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีก่อนหักรายจ่าย  กฏหมายบังคับให้ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ซึ่งจะเป็นตามประมวลรัษฏากร  แต่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานะนิติบุคคล  ซึ่งจะเป็นตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์  จึงเป็นกฏหมายคนละกฏหมาย  เมื่อยังมีสถานะเป็นนิติบุคคลอยู่  ก็ยังต้องจัดทำงบการเงินครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม