www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ประกันชีวิต ผู้บริหาร

(1/2) > >>

พงศ์ธร:
บริษัท ออกค่าเบี้ยประกันชิวิต ให้แก่กรรมการผู้จัดการ  และในสัญญาประกันภัย ถ้าหากกรรมการผู้จัดการเป็นอะไรลงไป ผู้รับผลประโยชน์ คือบริษัท   ในกรณีเช่นนี้ บริษัท สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายได้หรือไม่   ส่วนกรรมการผู้จัดการจะต้องบันทึกเป็นเงินได้หรือไม่

007:
บริษัท สามารถถือเป็นรายจ่ายได้ครับ และกรรมการผู้จัดการก็ไม่ต้องถือว่าเป็นรายได้ของตน

town:
ผมมีความคิดเห็นต่างกับคุณ 007  ดังนี้ครับ

1.  การที่จะถือเป็นรายจ่ายของกิจการได้หรือไม่นั้น  ให้ดูที่ระเบียบของบริษัทเป็นสำคัญ  กล่าวคือ  จะต้องมีการระบุในเรื่องนี้ไว้ในระเบียบของบริษัท  โดยไม่เลือกปฏิบัติ  จึงจะสามารถถือเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้ไม่ต้องห้ามครับแต่ถ้าไม่มีระบุไว้ในระเบียบบริษัท  จะเป็นการจ่ายให้เฉพาะตัวบุคคล  จึงถือว่าเป็นการให้โดยเสน่หา จึงเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี ( 3 ) และ ( 13 )

http://www.rd.go.th/publish/5939.0.html#mata65_32.  ประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 1 )

http://www.rd.go.th/publish/5937.0.html#mata40ดังนั้นในกรณีนี้  บริษัทเป็นผู้ออกค่าเบี้ยประกันชีวิตให้  ต้องถือว่าเป็นประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน  ผู้รับจึงต้องนำมารวมคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลด้วยครับ  ( ไม่สนใจว่าผู้รับผลประโยชน์จะเป็นใครครับ )ลองอ่านกระทู้ที่  02099

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=2099&c=act

007:
ผมมองอย่างนี้นะครับ

1. การที่บริษัทจ่ายทำประกันให้ผู้บริหารระดับสูงอย่างนี้ เป็นการประกันความเสียหายอันอาจจะเกิดกับบริษัท หากเกิดอะไรขึ้นกับผู้บริหารท่านนั้น โดยให้บริษัทประกันเป็นผู้รับผิดชอบ และผู้รับผลประโยชน์ก็คือบริษัท ไม่เกี่ยวกับผู้บริหารท่านนั้น ดังนั้นผมจึงมองว่าเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโดยตรงของบริษัทครับ2. ถ้าผมเป็นผู้บริหาร แล้วบริษัทมาทำประกันให้ โดยที่ผมเป็นผู้รับผลประโยชน์ ผมจะยอมถือว่าเป็นรายได้ของผม แต่ในกรณีนี้ บริษัทเป็นผู้รับผลประโยชน์ซะเอง ผมไม่ได้รับประโยชน์ใดๆเลย ย้ำนะครับว่า ผมไม่ได้รับประโยชน์ใดๆเลย ดังนั้น ผมจะไม่ยอมถือว่าเป็นรายได้ของผมครับ  (ถ้าหากว่าจู่ๆ บริษัทจะทำประกันให้ผม 1 ล้าน แล้วจะรับผลประโยชน์ซะเอง ส่วนผมต้องเสียภาษี อย่างนี้ผมก็แย่สิ)พงศ์ธร:
ขอบคุณทุกความคิดเห็นครับ แต่ผมจะทำยังไงดีครับ

ถือเป็นค่าใช้จ่าย หรือไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายบริษัท ดีครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม