www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป

(1/1)

ททท:
การเทพื้นคอนกรีต,การเช่ารถเครน

pool angel:
ก็บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายหรือต้นขาย หรือ ต้นทุนสินทรัพย์และแต่ลักษณะของกิจการค๊ะ ยกตัวอย่างเช่น

-ถ้าเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก็บันทึกเป็นต้นทุนของที่ดินหรือบ้าน เมื่อขายออกไปก็มีการบันทึกต้นทุนขาย

-ถ้าสมุติว่าที่ดินเป็นสินทรัพย์ของกิจการ และได้มีการปรับปรุงต่อเติม ก็ให้บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ค๊ะนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม