www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จาก หจก.เป็นบริษัท

(1/1)

oil:
ผมทำเกี่ยวกับออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง

อยากเรียนถามว่า ถ้าเริ่มแรกจะจดทะเบียนเป็น หจก.ก่อนแล้วค่อยมาเปลี่ยนเป็นบริษัท จก.ได้หรือไม่ครับ โดยใช้ชื่อเดิม และระหว่างหจก.กับ บริษัท จก

มีข้อต่างกันอย่างไรในส่วนของ ภาษี,การทำบัญชี หรือ

แม้แต่ วัตถุประสงค์ครับ(ลองถามดูหลายคนแล้วแต่ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนเลย)วานช่วยตอบด้วยนะครับ

อ้วน:
1.  เท่าที่ผมมีข้อมูล  สรุปว่าทำไม่ได้ครับ  กล่าวคือ  จะต้องปิด หจก. ก่อนแล้วโอนทรัพย์สินเพื่อไปเปิดเป็น บริษัทจำกัดครับ  แต่อาจจะมีบางคนบอกว่าทำได้  กล่าวคือ ก็ต้องปิด หจก. ก่อนแล้วค่อยโอนทรัพย์สินไปเปิดเป็นบริษัทจำกัด  ดังนั้นผมก็เลยมองว่ากรณีนี้ถือว่าทำไม่ได้ครับ  เพราะจะต่างกับกรณีของบริษัทจำกัด  จะเปลี่ยนเป็นบริษัทจำกัดมหาชน  ซึ่งในกรณีนี้สามารถดำเนินการได้ครับ  โดยที่ไม่ต้องปิดบริษัทจำกัดก่อน แล้วค่อยไปเปิดบริษัทจำกัดมหาชนครับ2.  ทั้ง หจก. และบริษัทจำกัด  ต่างก็เป็นนิติบุคคล  ดังนั้นชื่อของนิติบุคคลจะซ้ำกันไม่ได้ครับ  ดังนั้นเมื่อเปลี่ยนจาก หจก. เป็นบริษัทจำกัดไม่ได้  ก็เท่ากับว่าไม่สามารถใช้ชื่อซ้ำกันได้  จึงต้องรอให้ หจก. เสร็จสิ้นชำระบัญชี และผ่านไปประมาณ 2 เดือนแล้วจึงค่อยไปจองชื่อเดิมครับ3.  หจก. และบริษัทจำกัด  ในเรื่องของการทำบัญชีและภาระทางภาษี หรือวัตถุประสงค์ก็ตาม  แทบจะไม่แตกต่างกันเลยครับ  เพราะถือเป็นนิติบุคคลเหมือนกันครับ  จะแตกต่างกันเล็กน้อยในเรื่องของขนาดธุรกิจ  กล่าวคือ  ถ้าเป็น หจก. ที่มีสินทรัพย์รวม หรือ ทุน หรือ รายได้ ไม่เกิน 30 ล้านบาททางกรมพัฒนาธุรกิจ  กำหนดให้ หจก. ตามเงื่อนไขดังกล่าวไม่จำเป็นต้องส่งงบการเงินที่มีหน้ารายงานผู้สอบบัญชีรับรองครับ  แต่ถ้ากรมสรรพากรก็กำหนดให้ไม่ว่าอย่างไรถ้าเป็นนิติบุคคล  ก็จะต้องมีหน้ารายงานผู้สอบบัญชี หรือหน้ารายงานผู้สอบภาษีอากรครับ4.  แต่ถ้าเป็นข้อแตกต่างในแง่ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ก็มีข้อแตกต่างหลายข้อครับ  เช่น

4.1  ผู้ถือหุ้น  ถ้าเป็นหจก. ก็ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  แต่ถ้าบริษัทจำกัด  ก็ต้อง  7 คนขึ้นไป

4.2  ประเภทของหุ้นส่วน  ถ้าเป็นหจก.  จะต้องมีหุ้นส่วน  2  ประเภทกล่าวคือ  จำกัดความรับผิด กับไม่จำกัดความรับผิด  ในขณะที่บริษัทจำกัด  จะมีแต่ผู้ถือหุ้นที่จำกัดความรับผิดเท่านั้นครับ  ขอแสดวความคิดเห็นไว้เท่านี้ครับ

ผู้น้อยประสบการณ์:
ดิฉันร่วมกันเบิด  บจก. เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวทางเว็บไซด์  อยากทราบว่าขั้นตอนแรกของฝ่ายบัญชีต้องจัดเตรียมงานในส่วนใดบ้างคะ

ชมพู่:
เราจะเปลี่ยนจาก หจก.เป็นบริษัท เราเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

ดำเนินการยังไงบ้างคะ แนะนำให้หน่อยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

กกก:
มีคำถามเพิ่มเติมค่ะ ว่าระหว่างที่ดำเนินการปิด หจก เราสามารถเปิด บจก. แล้วดำเนินธุรกิจภายใต้ บจก ได้เลยไหมคะ หรือว่าต้องรอให้ปิด หจก เรียบร้อยเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ถึงจะเปิด บจก ใหม่ได้ รบกวนช่วยตอบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม